Νέα Αριστερά για επίδομα γέννησης: Απαιτείται συνολική στρατηγική- Αποσπασματικό το μέτρο
22 January 2024
Δορυφορική απεικόνιση της χιονοκάλυψης σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία
22 January 2024

Συνεδριάζει την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου το Δ.Σ. ΑργιθέαςΘέμα: 1ο 1η Υποχρεωτική Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θέμα: 2ο 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θέμα: 3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θέμα: 4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Δ΄ τριμηνιαία έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θέμα: 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος

Θέμα: 6ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για την συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κωνσταντίνος

Θέμα: 7ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος

Θέμα: 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχων αποζημίωσης μελών για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 9ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής εκμίσθωσης δημοτικών εκτάσεων του Δήμου (άρθρο 1 ΠΔ 270/1981) για το έτος 2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη και του αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2024.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου στον Οδηγό Εργατικής Νομοθεσίας/ oenet.gr & έγκριση συνδρομής έτους 2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θέμα: 12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Ορισμό εκπροσώπου για την εκπροσώπηση του Δήμου στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ¨Αναπτυξιακή Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ‘’
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 13ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδες κ.λ.π για το έτος 2024 και εφεξής.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θέμα: 14ο Ενημέρωση για την εφαρμογή του Ν. 5027/2023 και υπόδειξη εκπροσώπου στο Δίκτυο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 15ο Συζήτηση και λήψη απόφασης έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών και καθορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων για την τρέχουσα δημοτική περίοδο.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θέμα: 16ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 17ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τ.Κ. ΑΝΘΗΡΟΥ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 18ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Συντήρηση – Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Αργιθέας”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 19ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την αποπεράτωση των εργασιών για το ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση ζημιών λόγω “ ΙΑΝΟΥ” στη Τ.Κ. Βραγκιανών”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 20ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου : ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ’’
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 21ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών και 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου : ‘’ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ’’.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα: 22ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση της συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Καρδίτσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 23ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του στο Δίκτυο Πόλεων με λίμνες
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 24ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή του στην μη κερδοσκοπική «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΠΟΤΑΜΙΑ»
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 25ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην γενική συνέλευση του δικτύου Δήμων των εκλεκτών Ελληνικών γεύσεων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 26ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στη γενική συνέλευση του δικτύου Δήμων Περιοχής Πίνδου α.μ.κ.ε.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέας

Θέμα: 27ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 για την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 28ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου στην ΠΑΔΥΘ.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Θέμα: 29ο Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Θεμα 30ο Περί σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΔΥΘ για αποκομιδή απορριμμάτων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σακκάς Νικόλαος

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE-26-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF-%CE%B4-%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%82

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: