Πολιτιστικό Κέντρο το κτίριο του Γυμνασίου Μεσενικόλα
25 Ιανουαρίου 2021
Επιστρέφει χρήματα σε επιχειρηματίες από δημοτικά τέλη ο Δήμος Τρικκαίων
25 Ιανουαρίου 2021

Συνεχίζουν την απεργία – αποχή από διαγωνισμούς μηχανικοί, γεωτεχνικοί και υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΟΤΑ

Οι έξι oμοσπονδίες μηχανικών, γεωτεχνικών και υπαλλήλων του δημοσίου, των αποκεντρωμένων αυτοδιοικήσεων και της αυτοδιοίκησης ανακοίνωσαν την παράταση των κινητοποιήσεων τους τους μέχρι στις 5 Φεβρουαρίου 2021.

Συγκεκριμένα οι ομοσπονδίες ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΟΣΕΑΔΕ, ΠΟΣΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, με τη στήριξη και της ΟΣΥΑΠΕ, ανακοίνωσαν ότι συνεχίζουν την απεργία – αποχή των μελών τους από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) από 23 Νοεμβρίου 2020 έως και 5 Φεβρουαρίου 2021 καθώς και από τις εξής Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη τους: Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ, Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών (στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Ν.4412/16), Επιτροπές αξιολόγησης ενστάσεων (του άρθρου 221 παρ.11α), Επιτροπές παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016, Επιτροπές διαπραγμάτευσης για κατεπείγον και αποκλειστικότητα (άρθρο 32Α του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 43 του Ν.4605/2019), Τεχνικά Συμβούλια Δημοσίων Έργων και Μελετών, Επιτροπές Μητρώων ΜΕΚ και ΜΕΕΠ, Επιτροπές Παρακολούθησης Επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών, από 23/1/2021 έως και 5/2/2021 με ανάλογη από τις εξελίξεις χρονική επέκταση.

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση «η κατάθεση του Νομοσχεδίου για αλλαγές στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/16 ) που ενισχύει και διευρύνει την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, που γενικεύει τις “συνέργειες” Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, με την ταυτόχρονη άρνηση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να συζητηθούν αλλαγές που θίγουν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του (ανάθεση της επίβλεψης σε ιδιώτες, δηλωτικό σύστημα επιμετρήσεων από τους Εργολήπτες, απάλειψη της πρόβλεψης για τον καθορισμό της αναγκαίας Τεχνικής Επάρκειας των αναθετουσών Αρχών κλπ), η προώθηση ΚΥΑ με την οποία απαξιώνονται δημόσιες υπηρεσίες (πχ κτηνιατρικές) αλλά και η πρόσφατη απαράδεκτη ρύθμιση για τα κολλέγια (που νομιμοποιεί και εγκαθιστά την ιδιωτική εκπαίδευση, δίνοντας ανεξέλεγκτα επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους τους τη στιγμή που εκκρεμεί εδώ και χρόνια η έκδοση τους για πολλές ειδικότητες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), επιβεβαιώνει την πρόθεση της κυβέρνησης να επιταχύνει τις δυσμενείς εξελίξεις παρά την πανδημία και χωρίς τη γνώμη των εργαζομένων».

Σημειώνεται επίσης ότι από την απεργία – αποχή συνεχίζουν να εξαιρούνται οι Επιτροπές που έχουν να κάνουν με έργα και δράσεις τα οποία σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της Δημόσιας Υγείας, την πρόληψη και προστασία από την πανδημία (του κορονοϊού) καθώς και της αντιμετώπισης – αποκατάστασης φυσικών καταστροφών.

Επίσης προαναγγέλλεται παράσταση διαμαρτυρίας, «με όλα τα μέσα προστασίας» στο υπουργείο Εσωτερικών, την Τετάρτη 3 Φλεβάρη στις 12μ.μ., ενάντια στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε ιδιώτες και ζητούν συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών.

Οι συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες διεκδικούν:

□ Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου

□ Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες

□ Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού

□ Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων Υπηρεσιών.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: