Εσείς τρώτε ξινολάχανο;
10 March 2023
Χρ. Σπίρτζης: Οι ευθύνες δεν είναι διαχρονικές- Είναι προσωποποιημένες
10 March 2023

Τιερί Μπρετόν: «Πολύ κακή η επίδοση της Ελλάδας στην πλειονότητα των δεικτών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις»

«Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή παρακολουθεί στενά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται και υλοποιούνται στην Ελλάδα οι κανόνες της ΕΕ για τις δημόσιες προμήθειες» ανέφερε ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν.

Ο ίδιος έκανε γνωστό  ότι «η Επιτροπή κίνησε στις 26 Ιανουαρίου 2023 διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, λόγω της μη συμμόρφωσης της εθνικής της νομοθεσίας με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες προμήθειες» και συγκεκριμένα «για την ανάθεση συμβάσεων για την προσωρινή εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης συγκεκριμένης δυναμικότητας σε νησιά».

Οι δηλώσεις Μπρετόν ήρθαν σε απάντηση ερώτησης που είχε καταθέσει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης, επιμένοντας στο ζήτημα των μαζικών παρεκκλίσεων της Ελλάδας, από τις ευρωπαϊκές διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, παρά τις προειδοποιήσεις της Κομισιόν και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) προς την ελληνική κυβέρνηση, είχε καταθέσει δυο φορές σχετική ερώτηση.

«Μόλις ένας υποψήφιος στο 42% των περιπτώσεων»

Απαντώντας στην πρώτη ερώτηση του Έλληνα Αντιπροέδρου, ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος είχε απαντήσει  ότι «η Ελλάδα σημειώνει πολύ κακή επίδοση στην πλειονότητα των δεικτών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις», καθώς «42% αυτών ανατέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών με μόλις έναν υποψήφιο» και ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου 2020 και Οκτωβρίου 2021, 3,66 δισ. € αφορούσαν κλειστούς διαγωνισμούς (17,5%) και 2,9 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις (13,9%).

Στην ερώτηση του, ο Δημ. Παπαδημούλης ζητούσε να μάθει «αν η Κομισιόν γνωρίζει ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να επικαλείται «κατεπείγουσα ανάγκη» και να διενεργεί συντετμημένες διαγωνιστικές διαδικασίες, χωρίς να συντρέχουν οι εξαιρετικές περιπτώσεις και προϋποθέσεις των άρθρων».

Στην ερώτηση αυτή ο Επίτροπος Μπρετόν επεσήμανε ότι «η χρήση της διαδικασίας αυτής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί εξαίρεση» και «μόνο στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην οδηγία και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις». Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να επιτρέπουν να χρησιμοποιείται η διαδικασία αυτή σε καμία άλλη περίπτωση», προσθέτει ο κ. Μπρετόν.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: