Πώς να αποφύγετε τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις
1 April 2023
Ουκρανία: «Χαστούκι για τη διεθνή κοινότητα» η ρωσική προεδρεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
1 April 2023

«Τρέχει» από το Δήμο Καρδίτσας ο διαγωνισμός για 38 ηλεκτρικά ποδήλατα και σύστημα μίσθωσής τους

Με 37 ηλεκτρικά ποδήλατα και 1 ακόμη ηλεκτρικό ποδήλατο για ΑμΕΑ, τα οποία θα είναι κατάλληλα για χρήση σε κοινόχρηστα συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων θα εξοπλιστεί μεταξύ άλλων ο Δήμος Καρδίτσας

στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καρδίτσας» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 310.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), για την ανάθεση του οποίου προκήρυξε ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 28/04/2023 και ώρα 15:00, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 5/5/2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Τι αφορά το έργο

Το συγκεκριμένο έργο ουσιαστικά αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο. Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση των 38 ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού, δίνοντας στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για το χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα 4 σημεία στάθμευσης, τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα ποδήλατα θα έχουν ξύλινο σκελετό με εύκολα ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος, μη αποσπώμενη, άνετη και ανατομική σέλα και μπροστινό καλάθι, με μεταλλική ενίσχυση που να μπορεί να μεταφέρει φορτίο τουλάχιστον 10 κιλών και έως 30 Kgr

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν στους σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος-φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση τους.

Στόχος του συστήματος

Το σύστημα θα επιτρέψει στον Δήμο να προσφέρει στους πολίτες και στους επισκέπτες της πόλης οικονομική πρόσβαση σε ηλεκτρικά ποδήλατα με στόχο τη μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην πόλη, τη διευκόλυνση των υπολοίπων μέσων μαζικής μεταφοράς, τον περιορισμό του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη και τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος και του θορύβου.

Παράλληλα, το ποδήλατο θα αποτελέσει ένα εναλλακτικό μέσο μετακίνησης των τουριστών και της γνωριμίας τους με την πόλη και τα τοπικά αξιοθέατα. Καθότι ο Δήμος διαθέτει ήδη υφιστάμενο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την κατάλληλη διασύνδεση του λογισμικού διαχείρισης με το υφιστάμενο σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή διαχείριση των δύο συστημάτων από ένα μόνο λογισμικό.

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%C2%AB%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9%C2%BB-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-38-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%B8%CF%89%CF%83%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82

Comments are closed.