Τρίκαλα: Μειωμένο ωράριο σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία
23 Ιουνίου 2021
Δύο χρόνια φυλακή σε 60χρονο γιατί σκότωσε σκύλο στα Φάρσαλα
23 Ιουνίου 2021

ΥΠΕΣ: Εγκύκλιος με νέες οδηγίες για την αξιολόγηση προσωπικού Δημόσιου Τομέα

Νέες οδηγίες αναφορικά με την « ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου Τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019: Εξέταση εκθέσεων από τις Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης – Οριστικοποίηση εκθέσεων αξιολόγησης » περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Για την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης προβλέπονται οι κάτωθι ενέργειες:

Οι Αξιολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα αξιολόγησής τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής αξιολόγησης, και σε περίπτωση που θεμελιώνουν δικαίωμα ένστασης και εφόσον επιθυμούν, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την ένστασή τους εντός της εκ του νόμου προβλεπόμενης προθεσμίας.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται :
– να ολοκληρώσουν την ενημέρωση των ορισμών συμμετεχόντων ως προς την αρμόδια ΕΕΑ,

– να ενημερώσουν τους αξιολογούμενους σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις εκθέσεις αξιολόγησής τους,

– να προβούν σε γνωστοποίηση των εκθέσεων για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης σε έντυπη μορφή μόνο σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης των αξιολογούμενων στις εκθέσεις τους μέσω της εφαρμογής,

– να καταχωρήσουν στην εφαρμογή τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται εγγράφως από τους αξιολογούμενους μόνο σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή από τον ίδιο τον αξιολογούμενο,

– να διαβιβάσουν στην ΕΕΑ τα ανώνυμα ερωτηματολόγια αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους.

Οι Γραμματείς των ΕΕΑ καλούνται
– να ολοκληρώσουν την καταχώρηση των στοιχείων των ΕΕΑ στην εφαρμογή, με βάση τα αναφερόμενα στη σχετική απόφαση συγκρότησης,

– να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την εξέταση και υποβολή των αποτελεσμάτων εξέτασης των εκθέσεων που παραπέμπονται στην ΕΕΑ μέσω της νέας λειτουργικότητας της εφαρμογής.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: