Εκλογές 2023: Επί ποδός και η Τροχαία για τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων στις εθνικές οδούς
17 May 2023
Μεξικό: Οι αρχές αναζητούν περίπου 50 μετανάστες- θύματα απαγωγής
17 May 2023

Eurobank: Στα 237 εκατ. ευρώ τα κέρδη της – Προχωρά την επαναγορά των μετοχών της από το ΤΧΣ

Σε 237 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα συνολικά καθαρά κέρδη της Eurobank το α΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 270 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2022. Τα αποτελέσματα αυτά ενσωματώνουν ζημιές 15 εκ. ευρώ από τις δραστηριότητες στη Σερβία το α΄ τρίμηνο 2023, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί ως μη συνεχιζόμενες.

H τράπεζα έλαβε έγκριση από τον SSM για την επαναγορά του ποσοστού της 1,4%  από το ΤΧΣ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 328 εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 255 εκ. το α΄ τρίμηνο 2023. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,06 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 15,8% το α΄ τρίμηνο 2023.

Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε 79 εκ. το α΄ τρίμηνο 2023, από 44 εκ. το α΄ τρίμηνο 2022.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 70,7% και ανήλθαν σε 106 εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 73,3% σε 95 εκ. το α΄ τρίμηνο 2023.

Το 51%των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών προήλθε από τις δραστηριότητες στην Κύπρο (προσαρμοσμένα κέρδη 40εκ.) και το 42% από αυτές στην Βουλγαρία (προσαρμοσμένα κέρδη 34 εκ.).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 55,6% έναντι του α΄ τριμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε 503 εκ., λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των νέων χορηγήσεων, των επιτοκιακών εσόδων από ομόλογα και παράγωγα προϊόντα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε κατά 81 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο και ανήλθε σε 2,53%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 129 εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις χορηγήσεις, αντιστοιχώντας σε 65 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το α΄ τρίμηνο 2023.

Ως αποτέλεσμα, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,2% έναντι του περυσινού α΄ τριμήνου
σε 632 εκ. Παρά ταύτα, τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν σε 620 εκ. το α΄ τρίμηνο 2023, από 681 εκ. έναν χρόνο πριν, λόγω των μη επαναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών εσόδων από παράγωγα του 2022.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,4% στα 222 εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα.

Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 35,1% το α΄ τρίμηνο 2023 , από 46,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με τον δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% σε 35,7%.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 74,6% στα 410 εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,1% σε 398 εκ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 27,1% έναντι του α΄ τριμήνου 2022 σε 75 εκ. και αντιστοιχούσαν σε 75μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις το α΄ τρίμηνο, ο CEO της Eurobank, Φωκίων Καραβίας ανέφερε: «Μέσα σε ένα θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και τις άλλες κύριες αγορές μας, η Eurobank κατέγραψε άλλο ένα τρίμηνο ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων. Η ενσώματη αξία (Tangible Book Value) ανά μετοχή αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, στο €1,78. Η αύξηση των καθαρών επιτοκιακών εσόδων καθώς και των εσόδων από προμήθειες ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις. Το ένα τρίτο των συνολικών κερδών προήλθε από τις διεθνείς δραστηριότητες, με ισχυρές επιδόσεις στην Κύπρο και τη Βουλγαρία. Παρότι τα έκτακτα έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 6 σεντς, υπερβαίνοντας την εκτίμησή μας. Οι επιδόσεις μας έχουν οδηγήσει σε ένα ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο 18,4%, έχοντας συνυπολογίσει τις στρατηγικές ενέργειες που έχουμε ανακοινώσει και την επαναγορά του 1,4% των μετοχών της τράπεζας.

Οι προοπτικές στις κύριες αγορές μας παραμένουν θετικές. Στην Ελλάδα η αύξηση του ΑΕΠ αναμένεται να υπερβεί το 2,5%, σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια και το FDI θα εξακολουθήσουν να στηρίζουν μια αναπτυξιακή πορεία βασισμένη στις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Η Ελλάδα απέχει ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα και η αναβάθμισή της αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού μας μοντέλου που στηρίζεται στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Στην Ελλάδα οι νέες εκταμιεύσεις δανείων ανήλθαν σε 2,9 δισ. και αναμένουμε η τάση αυτή να συνεχιστεί με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων του ευρώ, εστιάζουμε και στην ποιότητα του ενεργητικού. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες μας που ικανοποιούν τα κριτήρια να
αξιοποιήσουν πλήρως το πρόγραμμα υποστήριξης των ευάλωτων δανειοληπτών. Παράλληλα, ενεργώντας προληπτικά, πήραμε την απόφαση να παγώσουμε το επιτόκιο βάσης για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια για 12 μήνες.

Λάβαμε την επίσημη έγκριση του SSM για την υποβολή αιτήματος επαναγοράς του 1,4% των μετοχών της Eurobank και προχωράμε στα επόμενα βήματα. Η κίνηση αυτή είναι η πρώτη του προγράμματος ανταμοιβής των μετόχων μας, το οποίο έχουμε ανακοινώσει και αποτελεί για εμάς στρατηγική προτεραιότητα».

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: