Ποινές σε ιδιοκτήτες δύο τυροκομείων για ρύπανση
10 February 2022
Ενισχύει αναχώματα στο Βλοχό η Περιφέρεια Θεσσαλίας
10 February 2022

H Σκιάθος απαλλάσσεται από τα πλαστικά απόβλητα

Η Σκιάθος είναι ανάμεσα στις 20 πόλεις, 8 χωρών της Μεσογείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CirculaMare το οποίο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά απόβλητα στη Μεσόγειο.
Το CirculaMare είναι ευθυγραμμισμένο με τους στόχους 8,11,12,14 και 17 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και υλοποιείται σε 3 νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας.
Μέσω του προγράμματος θα αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις για την διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε περιοχή. Σκοπός του CirculaMare είναι ο εντοπισμός και η καλύτερη κατανόηση των εμποδίων και των αδυναμιών που αποτρέπουν μια βιώσιμή διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων και η χαρτογράφηση πιθανών πεδίων παρεμβάσεων.
Ο Δήμος Σκιάθου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με αίσθημα ευθύνης και ευαισθησίας σε περιβαλλοντικά θέματα, μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα CirculaMare, προχωρά στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στο νησί μας με έμφαση στα πλαστικά απορρίμματα με στόχο την προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του νησιού. Η προκαταρκτική μελέτη υποστηρίζεται από τον Γερμανικό Οργανισμό Διεθνούς Συνεργασίας (GIZ) και χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Alliance to End Plastic Waste.
Επειδή είναι πολύ σημαντικό η προσπάθεια να βρει ανταπόκριση σε όλους τους δημότες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη Σκιάθο, ο Δήμος Σκιάθου καλεί όλους να συμμετέχουν, απαντώντας στα σχετικά ερωτηματολόγια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο να διαμορφωθεί και σχεδιαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα σύγχρονο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων.

Comments are closed.