Ουκρανία: Στους 40 οι νεκροί από το πλήγμα στην πολυκατοικία στην πόλη Ντνίπρο
16 January 2023
Σε δημοπρασία για πρώτη φορά τo καλαμάρι του Γεώργιου Καραϊσκάκη
16 January 2023

myDATA: Προσυμπληρωμένες οι δηλώσεις ΦΠΑ για 1.000.000 επιχειρήσεις- επαγγελματίες

Προσυμπληρωμένες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μέσω των δεδομένων που έχουν ήδη υποβληθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA είναι οι δηλώσεις ΦΠΑ που καλούνται να υποβάλουν αυτό το μήνα, για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 περίπου 1.000.000 φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Η προσυμπλήρωση δεν είναι δεσμευτική για τους φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά. Στόχος της ψηφιοποιημένης διαδικασίας είναι η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και η διευκόλυνση των υπόχρεων κατά την υποβολή της δήλωσης.

Ειδικότερα, η Α.Α.Δ.Ε. εφαρμόζει πλέον και για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία την πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Διοικητή της Γεωργίου Πιτσιλή, σύμφωνα με την οποία όλες οι δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 5.12.2022 και εφεξής και αφορούν φορολογικές περιόδους από 1.1.2022 και έπειτα έχουν προσυμπληρωμένες τις εκροές και εισροές και τους αντίστοιχους φόρους στους σχετικούς κωδικούς των πινάκων της ηλεκτρονικής φόρμας της δήλωσης. Οι προσυμπληρώσεις έχουν γίνει με βάση τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις.

Ειδικά ως προς τις εισροές ΦΠΑ, για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών δαπανών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, όλες οι δαπάνες προσυμπληρώνονται στον κωδικό 361 (Αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας). Δεν περιλαμβάνονται στην προσυμπλήρωση οι δαπάνες από παραστατικά που έχουν εκδοθεί από επιχείρηση με δραστηριότητα (ΚΑΔ), για την οποία σύμφωνα με το νόμο δεν παρέχεται έκπτωση του ΦΠΑ (πχ δαπάνες στέγασης, τροφής, ποτών, φιλοξενίας, ψυχαγωγίας, μετακίνησης κλπ).

Η προσυμπλήρωση είναι διαθέσιμη πλέον και για τις δηλώσεις ΦΠΑ που πρέπει να υποβληθούν αυτό  το μήνα για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 από όσες επιχειρήσεις τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, κυρίως ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Επίσης είναι πλέον διαθέσιμη και για τις δηλώσεις ΦΠΑ που πρέπει να υποβληθούν εντός του τρέχοντος μηνός για τον Δεκέμβριο του 2022 από τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. Ήδη εξάλλου από τις 5.12.2022 η προσυμπλήρωση έχει γίνει και για όλες τις εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις προηγούμενων φορολογικών περιόδων του έτους 2022.

Όπως ήδη έχει διευκρινίσει η ΑΑΔΕ, η προσυμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ αποσκοπεί στη διευκόλυνση των υπόχρεων κατά την υποβολή της δήλωσής τους και δεν είναι δεσμευτική γι’ αυτούς. Η εφαρμογή παρέχει στους υπόχρεους τη δυνατότητα να τροποποιούν τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς της δήλωσης ΦΠΑ, συνεπώς η ορθή και ακριβής συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ συνιστά υποχρέωση και ευθύνη των υποκείμενων στον φόρο.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: