12 Νοεμβρίου 2019

Άρνηση δικαιώματος στην άγρια φύση

Το πιο καταστροφικό ίσως χαρακτηριστικό του Ευρωπαϊκού αστικού πολιτισμού είναι η άρνηση του δικαιώματος της αγρίας φύσεως. Έναντι δήθεν κάποιας οικονομικής συναλλαγής μεταξύ Κράτους και μελών […]