19 Νοεμβρίου 2019

Έθνος με ημερομηνία λήξεως

Ζη λοιπόν το έθνος εν υποθερμία, η οποία προαγγέλλει τον θάνατον. Ως πολιτεία, ως κράτος, ως κοινωνία, ως άτομα δεν αντιδρώμεν πλέον ουδ’ εναντίον των κολάφων, […]