1 Νοεμβρίου 2019

Ένας στους επτά θανάτους παιδιών οφείλεται σε πνευμονία και γρίπη

Ένας στους επτά θανάτους παιδιών οφείλεται σε πνευμονία και γρίπη   Παρά τη μεγάλη πτώση των ποσοστών παιδικής θνησιμότητας λόγω πνευμονίας, γρίπης και άλλων λοιμώξεων του […]