6 Ιανουαρίου 2020

Ίσως μολύνουμε την ανακύκλωση – Πότε οι οικολογικές προσπάθειες πέφτουν στο “κενό”

Η καλή μας πρόθεση δεν φτάνει για να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην ανακύκλωση. Αν τα υλικά που τοποθετούμε μέσα στους ειδικούς κάδους δεν ανακυκλώνονται, τότε περισσότερο παρεμποδίζουμε […]