18 Οκτωβρίου 2019

Αλλαγές στα έξοδα μετακίνησης Αιρετών στις Περιφέρειες

Την αντικατάσταση του αρ.184 του Καλλικράτη (ν.3852/2010) όπως είχε τροποποιηθεί από το αρ.34 του ν.4483/2017, επιφέρει το αρ.183 του υπό ψήφιση πολυνομοσχεδίου. Πρόκειται για τη νομοθετική […]