2 Οκτωβρίου 2020

Απάντηση στον κ. Χατζηδάκη

Η Δυτική Μακεδονία θα έχει μέλλον κ. Χατζηδάκη ΜΟΝΟ ΑΝ το μέλλον αυτό θα είναι υψηλήςτεχνολογίας και παγκόσμιο.Το πράσινο και ευρωπαϊκό που οραματίζεστε με φωτοβολταϊκά, τουρισμό, […]