19 Δεκεμβρίου 2019

Ας μην εφησυχαζόμαστε …

Τα χριστιανικά ιδεώδη είναι η βασική ασπίδα προασπίσεως της ψυχής των Ευρωπαικών λαών. Για τις μέρες που έρχονται,κανένας εφησυχασμός ,τα κωδωνοστάσια της ψυχής μας έτοιμα να […]