15 Δεκεμβρίου 2019

Ασυμφωνία αχνοφαίνεται στις διαπραγματεύσεις για την κλιματική αλλαγή

Α. Ακρίβος Μετά την παράταση κατά 24 ώρες των διαπραγματεύσεων, οι χώρες που έχουν υπογράψει την Συμφωνία του Παρισιού προσπαθούσαν να συμφωνήσουν, για να αποφευχθεί η […]