23 Νοεμβρίου 2019

Βιολογική Πραγματικότης

Η εκπλήρωση των απλών σκοπών μεταφοράς δεν πρέπει να είναι ο τελικός στόχος της κατασκευής των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων. Ο Ελληνικός αυτοκινητόδρομος πρέπει να είναι η έκφραση […]