14 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Καρδίτσας : Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή και κάδων κομποστοποίησης

Την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή και 500 οικιακών κάδων κομποστοποίησης δρομολογεί ο Δήμος Καρδίτσας. Το έργο στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος και ταυτόχρονα σε μια […]