10 Δεκεμβρίου 2019

Διδώ !

Στην Ελληνική παράδοση είναι πολύ συνηθισμένο οι ήρωες να εγκαταλείπουν τις αγαπημένες τους, προτάσσοντας το καθήκον. Αυτή η πρακτική ήταν τόσο συνηθισμένη ώστε οι τραγικοί ποιητές […]