3 Νοεμβρίου 2019

Εναλλακτικές Καλλιέργειες και Παραδοσιακές Ποικιλίες

Οι εναλλακτικές καλλιέργειες, οι καλλιέργειες νέων ειδών και η μεταστροφή στις παραδοσιακές ποικιλίες, που υπόσχονται πλέον υψηλές αποδόσεις, κερδίζουν ολοένα και περισσότερο τις προτιμήσεις των Ελλήνων. […]