15 Ιανουαρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ! Εξαντλούνται πανελλαδικά τα αποθέματα αίματος

“Τα ημερήσια αποθέματα αίματος είναι πολύ μειωμένα και δεν αρκούν για κάλυψη των αναγκών μετάγγισης των ασθενών. Δυστυχώς πρόκειται για φαινόμενο πανελλαδικό, με συνέπεια, ούτε με […]