13 Νοεμβρίου 2019

Εποχικότητα των ψαριών – Ποιά καταναλώνουμε κάθε μήνα

Μάθετε ποια ψάρια είναι φρέσκα-εποχής κάθε μήνα: Ιανουάριος: Βραστόψαρα, Γαλέοι, Κουτσομούρες, Λυθρίνια, Μπαρμπούνια, Σαφρίδια, Συναγρίδες, Σφυρίδες. Φεβρουάριος: Βραστόψαρα, Γαλέοι, Κουτσομούρες, Λυθρίνια, Μπαρμπούνια, Σαφρίδια, Συναγρίδες, Σφυρίδες. Μάρτιος: […]