16 Οκτωβρίου 2019

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για κάθε πολίτη

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας για κάθε πολίτη Κάθε πολίτης θα έχει τον δικό του ηλεκτρονικό φάκελο υγείας ο οποίος θα περιλαμβάνει αναλυτικό ιστορικό υγείας, στοιχεία φαρμακευτικής αγωγής, […]