22 Οκτωβρίου 2020

Η ρύπανση των υδάτων είναι δυστυχώς ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα στη χώρα μας.

Οι αιτίες του φαινομένου είναι πολυάριθμες και συνδέονται με διαφορετικούς τομείς, πρώτα απ ‘όλα βιομηχανικούς, γεωργικούς και φυσικά αστικούς. Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό: όπως […]