9 Νοεμβρίου 2019

Κατηγορίες πολιτών που εξαιρούνται από το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών

Την κατάργηση της υποχρέωσης συλλογής αποδείξεων για πολίτες –μεταξύ των οποίων φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με αναπηρία άνω του 80% και κάτοικοι σε μικρά […]