28 Απριλίου 2020

«Μάσκα 19»: Ο διεθνής κωδικός για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να ειδοποιούν βοήθεια, πηγαίνοντας στα φαρμακεία και ζητώντας με διακριτικό τρόπο μια «Μάσκα-19» Να ζητούν βοήθεια στα φαρμακεία, με διακριτικό τρόπο, μπορούν […]