30 Μαρτίου 2020

10 Μαΐου, το «ορόσημο» για την άρση περιορισμών

ΚΩΣΤΗΣ Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ O πρωθυπουργός πρωτοστάτησε στην πρωτοβουλία των εννέα κρατών της Ε.Ε. που ζήτησαν την έκδοση ευρωομολόγου. Οπως αναφέρουν συνεργάτες του, παρά το αρνητικό τείχος […]