14 Ιουνίου 2020

Covid-19: Ελληνικό φάρμακο για τους βαριά ασθενείς

Μετά τα πρώτα θεαματικά αποτελέσματα, το σκεύασμα, το οποίο αναστέλλει την υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, πήρε έγκριση για ταχεία και ευρεία κλινική δοκιμή Ενα ελληνικό πειραματικό […]