Καθημερινή σειρά με θρησκευτικό θέμα
15 March 2022
Τοποθετούνται νέα φωτιστικά led στην οδό Καποδιστρίου
16 March 2022

Ανάγκη για άμεσες εκταφές στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρδίτσας

Επειδή έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι χώροι ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο, παρακαλούνται όσοι διατηρούν μνημεία προσφιλών τους προσώπων από το 2015 και παλαιότερα, να προχωρήσουν σε εκταφή το αργότερο μέχρι την 31 Μαΐου του 2022. Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, ο Δήμος θα προχωρήσει σε εκταφή καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη αλλά και το τέλος φύλαξης των οστών στο χώρο του οστεοφυλακίου, στους πλησιέστερους συγγενείς.

Comments are closed.