Στη Ραπεντώσα το πρώτο ελληνικό Νοσοκομείο άγριας πανίδας
25 April 2023
Ουκρανία: «Ολοκληρωτική μεταμόρφωση» έξι πόλεων μετά τις καταστροφές του πολέμου
25 April 2023

Βγήκε ο ανάδοχος στο έργο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»

Την κατακύρωση του διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» προϋπολογισμού 1.270.000 € με ΦΠΑ στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» που πρόσφερε μέση έκπτωση 34,76% ενέκρινε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στη σημερινή (25/4) της συνεδρίαση.

Στο σχετικό διαγωνισμό είχαν συμμετάσχει 7 υποψήφιοι ανάδοχοι.

Στο πλαίσιο του έργου θα εκτελεστούν εργασίες βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εξυπηρετώντας την προσπέλαση στα παρακείμενα αγροκτήματα και τις συμβαλλόμενες οδούς. Το χωμάτινο οδόστρωμα των οδών έχει υποστεί φθορές και ανωμαλίες, σε αρκετά σημεία ώστε να καθιστούν τη διέλευση ιδιαίτερα δυσχερή.

Οι αγροτικοί δρόμοι, στους οποίους θα γίνουν παρεμβάσεις είναι στα κάτωθι σημεία :

-Στην Αμπελουργική ζώνη της Τ.Κ. Μοσχάτου, οι παρεμβάσεις αφορούν 6 δρόμους συνολικού μήκους 4.059 μέτρων .

-Στην Αμπελουργική ζώνη της Τ.Κ. Μορφοβουνίου οι παρεμβάσεις αφορούν 2 δρόμους  συνολικού μήκους 4.795 μέτρων.

– Στην Αμπελουργική ζώνη της Τ.Κ. Μεσενικόλα θα γίνουν παρεμβάσεις σε 6 συνολικού μήκους 3.608 μέτρων.

Ειδικότερα οι  εργασίες που προβλέπεται να γίνουν στους αγροτικούς δρόμους συνοπτικά είναι οι εξής :

– Εκσκαφή για εξυγίανση του εδάφους

-Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου .

– Κατασκευή επιχώματος οδού , επίλεκτων υλικών λατομείου.

– Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά

– Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας

– Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας με χρήση κοινής ασφάλτου.

– Κατασκευή μη σταθεροποιημένου ερείσματος

-Κατασκευή τριγωνικής επενδεδυμένης τάφρου με από οπλισμένο σκυρόδεμα (όπου κρίνεται απαραίτητο) και χωμάτινης τριγωνικής τάφρου με κλίση πρανών 2:3

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβαση

 Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B2%CE%B3%CE%AE%CE%BA%CE%B5-%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%C2%AB%CE%B2%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%C2%BB

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: