Βόρεια Κορέα: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του πρώτου κατασκοπευτικού δορυφόρου
19 April 2023
Θεσσαλονίκη: Άγρια συμπλοκή σε εμπορικό κέντρο- Εξετάζεται αν οφείλεται σε οπαδικά κίνητρα
19 April 2023

Δημοπρατείται το έργο που θα εκτελεστεί με Σ.Δ.Ι.Τ. για τα αρδευτικά Δίκτυα Υπέρειας Λάρισας και Ορφανών ΚαρδίτσαςΠρόκειται για δίκτυα που θα αρδεύουν ακαθάριστη έκταση περί τα 74.650 στρέμματα και καθαρή έκταση 67.780 στρεμμάτων.

Περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία σωληνωτού αρδευτικού δικτύου για την άρδευση των παρακείμενων στον ποταμό Ενιπέα πεδινών εκτάσεων των αγροκτημάτων Πολυνερίου, Σταυρού, Κατωχωρίου, Ελληνικού, Βρυσιών & Υπέρειας του Νομού Λάρισας, καθώς και Ορφανών, Φύλλου και Λεύκης του Νομού Καρδίτσας.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με ΦΠΑ 132,92 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 107,2 εκατ. ευρώ). Η εκδήλωση ενδιαφέροντος έχει οριστεί για τις 22 Μαϊου 2023. Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους που προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τηχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Η διάρκεια της σύμβασης-ΣΔΙΤ έχει εκτιμηθεί σε 300 μήνες με τα πρώτα 3-4 έτη να αφορούν την περίοδο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών και τα υπόλοιπα να είναι η περίοδος συντήρησης.
Τι εργασίες περιλαμβάνονται

Το έργο περιλαμβάνει ανά αγρόκτημα ως εξής:

1. Αγρόκτημα Ορφανών

– Δίκτυο Ο1 ακαθάριστης έκτασης 8.400 στρ. με οκτώ (8) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.900 m3/h. Θα κατασκευαστούν:

• Οκτώ (8) οικισμοί γεωτρήσεων

• Δεξαμενή Αναρρύθμισης (ΔΟ1) όγκου 10.100 m3

• Αντλιοστάσιο (ΑΟ1) διαστάσεων 8,20 Χ 9,80 Χ 24,30 m3 δίπλα στη δεξαμενή

• Υπόγειοι αγωγοί (Φ200 έως Φ400) προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στη δεξαμενή αναρρύθμισης μήκους 6.100 m

• Υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τις αρδευτικές μονάδες μήκους 35.240 m

2. Αγρόκτημα Φύλλου

– Δίκτυο Ο2 ακαθάριστης έκτασης 5.600 στρ. με επτά (7) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.050 m3/h. Θα κατασκευαστούν:

• Επτά (7) οικισμοί γεωτρήσεων

• Δεξαμενή Αναρρύθμισης (ΔΟ2) όγκου 7.000 m3

• Αντλιοστάσιο (ΑΟ2) διαστάσεων 8,20 Χ 9,80 Χ 24,30 m3 δίπλα στη δεξαμενή

• Υπόγειοι αγωγοί (Φ200 έως Φ400) προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στη δεξαμενή αναρρύθμισης μήκους 4.090 m

• Υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τις αρδευτικές μονάδες μήκους 22.500 m

– Δίκτυο Ο3 ακαθάριστης έκτασης 5.700 στρ. με επτά (7) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.050 m3/h. Θα κατασκευαστούν:

• Επτά (7) οικισμοί γεωτρήσεων

• Δεξαμενή Αναρρύθμισης (ΔΟ3) όγκου 7.000 m3

• Αντλιοστάσιο (ΑΟ3) διαστάσεων 8,20 Χ 9,80 Χ 24,30 m3 δίπλα στη δεξαμενή

• Υπόγειοι αγωγοί (Φ200 έως Φ355) προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στη δεξαμενή αναρρύθμισης μήκους 2.850 m

• Υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τις αρδευτικές μονάδες μήκους 25.590 m

3. Αγρόκτημα Υπερείων

– Δίκτυο Υ1 ακαθάριστης έκτασης 5.650 στρ. με πέντε (5) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.240 m3/h. Θα κατασκευαστούν:

• Πέντε (5) οικισμοί γεωτρήσεων

• Δεξαμενή Αναρρύθμισης (ΔΥ1) όγκου 7.000 m3

• Αντλιοστάσιο (ΑΥ1) διαστάσεων 8,20 Χ 9,80 Χ 24,30 m3 δίπλα στη δεξαμενή

• Υπόγειοι αγωγοί (Φ250 έως Φ400) προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στη δεξαμενή αναρρύθμισης μήκους 3.970 m

• Υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τις αρδευτικές μονάδες μήκους 22.430 m

4. Αγρόκτημα Πολυνερίου-Ελληνικού

– Δίκτυο Υ2 ακαθάριστης έκτασης 6.900 στρ. με δέκα (10) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.270 m3/h. Θα κατασκευαστούν:

• Δέκα (10) οικισμοί γεωτρήσεων

• Δεξαμενή Αναρρύθμισης (ΔΥ2) όγκου 8.000 m3

• Αντλιοστάσιο (ΑΟ1) διαστάσεων 8,20 Χ 9,80 Χ 24,30 m3 δίπλα στη δεξαμενή

• Υπόγειοι αγωγοί (Φ140 έως Φ400) προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στη δεξαμενή αναρρύθμισης μήκους 10.250 m

• Υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τις αρδευτικές μονάδες μήκους 30.460 m

– Δίκτυο Π1 ακαθάριστης έκτασης 7.050 στρ. με δεκατέσσερις (14) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.255 m3/h. Θα κατασκευαστούν:

• Δεκατέσσερις (14) οικισμοί γεωτρήσεων

• Δεξαμενή Αναρρύθμισης (ΔΠ1) όγκου 9.000 m3

• Αντλιοστάσιο (ΑΠ1) διαστάσεων 8,20 Χ 9,80 Χ 24,30 m3 δίπλα στη δεξαμενή

• Υπόγειοι αγωγοί (Φ140 έως Φ400) προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στη δεξαμενή αναρρύθμισης μήκους 11.600 m

• Υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τις αρδευτικές μονάδες μήκους 32.150 m

– Δίκτυο Π2 ακαθάριστης έκτασης 9.500 στρ. με είκοσι μία (21) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.745 m3/h. Θα κατασκευαστούν:

• Είκοσι ένας (21) οικισμοί γεωτρήσεων

• Δεξαμενή Αναρρύθμισης (ΔΠ2) όγκου 11.500 m3

• Αντλιοστάσιο (ΑΠ2) διαστάσεων 8,20 Χ 9,80 Χ 24,30 m3 δίπλα στη δεξαμενή

• Υπόγειοι αγωγοί (Φ140 έως Φ400) προσαγωγής νερού από τις γεωτρήσεις στη δεξαμενή αναρρύθμισης μήκους 19.150 m

• Υπόγειοι αγωγοί πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου από το αντλιοστάσιο έως τις αρδευτικές μονάδες μήκους 47.310 m

– Δίκτυο Ε1 ακαθάριστης έκτασης 6.000 στρ. με επτά (7) υφιστάμενες γεωτρήσεις συνολικής δυναμικότητας 1.070 m3/h.

πηγή: ypodomes.com

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF-%CE%BC%CE%B5-%CF%83-%CE%B4-%CE%B9-%CF%84-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: