Σάββατο (24/09): 52 θετικά rapid tests στην Καρδίτσα
24 September 2022
ΑΝ.ΚΑ.: Προτάσεις για ενταξιακές δράσεις ακολουθούν την ολοκλήρωση του "ΕΣΤΙΑ 2022" – «Τρέχει» το πρόγραμμα για αστέγους
25 September 2022

Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για την αποτίμηση του όγκου των ιζημάτων που έχουν συγκεντρωθεί στο βυθό της λίμνης Πλαστήρα

Με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Θεσσαλίας και Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την «Αποτίμηση όγκου ιζημάτων φερτών υλών και διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κυκλώνα Ιανός στη λίμνη Πλαστήρα».

Το έργο έχει προϋπολογισμό 85.000 ευρώ+ΦΠΑ και ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την παρέλευση 14 μηνών.

Ειδικότερα:

Α’ Φάση Α. Εκπόνηση όλων των θεματικών αντικειμένων της έρευνας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Έναρξη από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και χρονική διάρκεια 8 μήνες.

Β’ ΦΑΣΗ Β. Παρακολούθηση και παροχή τεχνικής υποστήριξης. Μεταφορά τεχνογνωσίας στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας (6 μήνες). Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν υπολογίζονται τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις.

Σκοπός της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης είναι η εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου με τίτλο «Αποτίμηση Όγκου Ιζημάτων (Φερτών Υλικών) και Διερεύνηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Κυκλώνα Ιανού στη Λίμνη Πλαστήρα».

Το έτος 2009 πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του όγκου νερού του ταμιευτήρα και ένα από τα σημαντικά συμπεράσματα ήταν η σημαντική μείωση του, λόγο πλήρωσης με ιζήματα (στερεομεταφορά – φερτά υλικά).

Κατά την κατασκευή του φράγματος η υψομετρική διαφορά μεταξύ της παλαιοκοίτης του ποταμού και της μέγιστης στάθμης λειτουργίας του  φράγματος (υψόμετρο 792,0 m) ήταν 81 m, τότε το βαθύτερο τμήμα του ταμιευτήρα έχει καλυφθεί τουλάχιστον από ιζήματα πάχους 15μ.. Το τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει τα ακριβέστατα ψηφιακά δεδομένα του όγκου που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2009 και με βάση την αναλυτική αποτύπωση του βυθού που δίνουν, προτείνεται η δυνατότητα υπολογισμού ανά δεκαετία του όγκου των ιζημάτων που εναποτέθηκαν στη λίμνη, με εκτέλεση νέων βυθομετρικών αποτυπώσεων.

Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι αφενός να προσδιοριστεί ο όγκος φερτών υλικών που εναποτέθηκε στον πυθμένα της λίμνης Πλαστήρα από το 2009 έως σήμερα και αφ’ ετέρου να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις και κυρίως η επιβάρυνση που δέχθηκε ο ταμιευτήρας μετά τον Μεσογειακό Κυκλώνα Ιανό, το 2020.

Για το εν λόγω σχέδιο κρίνεται σκόπιμη η ανάθεση αντίστοιχων υπηρεσιών σε διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ανάλογη εμπειρία προκειμένου να εκπονηθεί μια ολοκληρωμένη έρευνα για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Κυκλώνα Ιανού στη Λίμνη Πλαστήρα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τα κύρια θεματικά αντικείμενα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

Α. Αποτύπωση του βυθού της λίμνης με χρήση Πολυδεσμικού Βυθόμετρού Η αποτύπωση της βαθυμετρίας της λίμνης με χρήση πολυδεσμικού βυθομέτρου προσφέρει την μέγιστη ακρίβεια, καθότι στην ουσία δεν περιλαμβάνει παρεμβολές βάθους ανάμεσα στις διαδρομές πλοήγησης του σκάφους συλλογής βυθομετρικών δεδομένων.

Φωτογραμμετρική αποτύπωση της ακτογραμμής
Η Φωτογραμμετρική αποτύπωση της ακτογραμμής της τεχνητής λίμνης Πλαστήρα θα πραγματοποιηθεί με βάση δορυφορικές εικόνες κατά την περίοδο έναρξης των βυθομετρικών μετρήσεων.

Παραγωγή χαρτών βαθυμετρίας
Η αποτύπωση της βαθυμετρίας και της ακτογραμμής της λίμνης Πλαστήρα θα γίνει σε χάρτη κλίμακας 1 :10.000.

Υπολογισμός όγκου ιζήματος
Υπολογισμός όγκου ιζήματος που έχει εναποθετήθηκε στον πυθμένα της λίμνης από το 2009 έως σήμερα, 2022, με περίοδο υπολογισμού ανά δεκαετία.

Διερεύνηση επιπτώσεων Μεσογειακού Κυκλώνα Ιανού
Διερεύνηση και καταγραφή επιπτώσεων του Κυκλώνα Ιανού στα μορφολογικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της λίμνης Πλαστήρα.

Παραδοτέα:
Τεύχος που θα περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, τα αποτελέσματα που προέκυψαν και προτάσεις αντιμετώπισης και διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Κυκλώνα Ιανού στη Λίμνη Πλαστήρα.

Με όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται η εκκίνηση από κοινή αφετηρία με σκοπό την εκτέλεση κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού και αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι πρόκειται για πρωτότυπο ερευνητικό έργο και όχι για συνήθη επαναλαμβανόμενη μελέτη.

Για την εκτέλεση των ερευνητικών εργασιών, θα συμμετέχουν οι κάτωθι επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι διαθέτουν εκτενή και εξειδικευμένη εμπειρία σε ερευνητικά αντικείμενα, μέσα από την εμπλοκή τους στην εκτέλεση εφαρμοσμένων ερευνητικών έργων σε πολλές περιοχές του Ελληνικού χώρου:

-Καθηγητής Λέκκας Ευθύμιος
-Καθηγητής Αναστασάκης Γεώργιος
-Καθηγήτρια Αντωναράκου Ασημίνα
-Αν. Καθηγητής Βασιλάκης Εμμανουήλ
-Δρ. Κοντακιώτης Γιώργος

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AF%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B9%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B2%CF%85%CE%B8%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1

Comments are closed.