Συνεχή τεστ για κορωνοϊό στους υπαλλήλους Υπηρεσιών του Δήμου Μετεώρων
6 Οκτωβρίου 2020
Ελαφρύνσεις της ΔΕΥΑΚ στους καταναλωτές λόγω “Ιανού”
6 Οκτωβρίου 2020

Ικανοποιείται το αίτημα προμήθειας εκτός απορριμματοφόρων και άλλων οχημάτων

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αρ. Πρωτ. :64403 και ΑΔΑ
ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78 ικανοποιείται το αίτημα προμήθειας οχημάτων άλλων εκτός των απορριμματοφόρων (βλέπε σχετική ανάρτηση https://www.myota.gr/2020/09/21/δεν-χρειάζονται-αποκλειστικά-και-μόν/

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει ποσό ύψους μέχρι 29.000.000,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:
Α) Οι Δήμοι με πληθυσμό 50.000 έως 60.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Β) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 60.001 έως 100.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 400.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)..
Γ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 100.001 έως 200.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 600.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)..
Δ) Οι Δήμοι με πληθυσμό από 200.001 έως 500.000 κατοίκους επιχορηγούνται με το ποσό των 800.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). .
Ε) Οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 500.001 κατοίκων επιχορηγούνται με το ποσό του 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). .
ΣΤ) Οι Δήμοι Φυλής, Ασπροπύργου,Τανάγρας, Ωρωπού, Άργους- Μυκηνών, Καισαριανής, Αλεξάνδρειας, Σουφλίου, Ευρώτα και Θάσου επιχορηγούνται με το ποσό των 200.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
Η αγορά νέων μηχανημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Τεχνικές Προδιαγραφές), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα, τη διαφορά καλύπτει ο δικαιούχος με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2020.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: