Ξεμπλοκάρει το υδατοδρόμιο με ιδιώτες επενδυτές
16 Νοεμβρίου 2020
EOΔΥ: Οι Τρικαλινοί σπεύδουν στη Ζωαγορά για rapid test
16 Νοεμβρίου 2020

Καθορίστηκε η διαδικασία για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των δήμων

Με απόφαση του υφυπουργού Θ. Λιβάνιου καθορίζεται η διαδικασία επιχορήγησης των δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη 31η Οκτωβρίου 2020.

Οι δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αξιώσεις από διαδοχικές συμβάσεις ή συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στη φύλαξη σχολικών κτιρίων βάσει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998, αποκλειόμενης κάθε άλλου είδους αξίωσης, καθώς και για την εξόφληση υποχρεώσεων κατά των οποίων έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων έως την 31η Οκτωβρίου 2020 από την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε.

Δεν επιχορηγούνται δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και οι σχετικές υποχρεώσεις προς την Ε.ΥΔ.ΑΠ. Α.Ε., που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Οικονομικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α. καθώς επίσης και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εφόσον υπάρχει αντίθετη νομολογία ανωτάτου δικαστηρίου σε σχέση με αυτά που κρίθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας.

Τα αιτήματα επιχορήγησης αποστέλλονται ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά έως και την 31η Ιανουαρίου 2021. Αξιολογούνται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας εγγραφής τους στο πρωτόκολλο του Υπουργείου.

Το υπουργείο, κατόπιν αξιολόγησης των αιτημάτων των δήμων, μεριμνά για την έκδοση απόφασης επιχορήγησής τους από τον υπουργό. Με την έκδοση της απόφασης και την κοινοποίησή της στους δήμους, αυτοί εγγράφουν άμεσα, με αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους, το ποσό που λαμβάνουν ως έκτακτη επιχορήγηση.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Τα εκκρεμή στο υπουργείο Εσωτερικών αιτήματα επιχορήγησης, που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο της αριθ. 4025/21.1.2020 (Β’ 123) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, θεωρούνται εμπρόθεσμα και εξετάζονται χωρίς άλλη διατύπωση στο πλαίσιο της παρούσας σύμφωνα με την ημερομηνία εγγραφής τους στο πρωτόκολλο εισερχομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων ορθότητας και πληρότητάς τους.

Το πρόγραμμα επιχορήγησης ολοκληρώνεται την 30η Απριλίου 2021. Τυχόν υπόλοιπο της επιχορήγησης που δεν χρησιμοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δήμων.

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: