Εργασίες βελτίωσης στη γέφυρα «Καραΐσκάκη»
15 June 2021
Νέα αναβαθμισμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου υπέρ του Δημοσίου
15 June 2021

Οδηγίες και διευκρινήσεις για λειτουργία του Δημοσίου στην 48η εγκύκλιο του ΥΠΕΣ

Με νέα εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για τα μέτρα που ισχύουν στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου την τρέχουσα εβδομάδα, κάνει εκτενή αναφορά στις εκλογές ανάδειξης των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά Συμβούλια και δίνει διευκρινήσεις για θέματα κινητικότητας.

Ειδικότερα στην πρώτη ενότητα ενημερώνει για τα μέτρα που ισχύουν αυτήν την εβδομάδα, δίνει οδηγίες για τα self-tests, την τηλεργασία, τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και τη διενέργεια συναντήσεων εργασίας.

Για τις ειδικές άδειες και τις διευκολύνσεις λόγω κορωνοϊού τονίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα σε προηγούμενες εγκυκλίους.

Οι Βεβαιώσεις κίνησης μέσω του “Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου” εκδίδονται πλέον μόνο για τις μετακινήσεις υπαλλήλων από και προς την εργασία εφόσον αυτές πραγματοποιούνται κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, ήτοι από τις 1:30 έως τις 5:00 π.μ.

Στη δεύτερη ενότητα γίνεται εκτενής αναφορά στις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, των οποίων η θητεία, βάσει τον πρόσφατο Ν.4807/2021, άρθρο 29, παρατάθηκε εκ νέου έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Στην τρίτη ενότητα, που αφορά στην κινητικότητα, σημειώνονται τα εξής:

«Κατόπιν ερωτημάτων διαφόρων Υπηρεσιών, σας γνωρίζουμε ότι τα υποβληθέντα αιτήματα αξιολογούνται από την ΚΕΚ και δεν υφίσταται υποχρέωση για έγκριση του συνόλου των αιτημάτων που υποβλήθηκαν από κάθε Φορέα. Ως εκ τούτου, ορισμένες θέσεις Φορέων κατά την αξιολόγηση της αρμόδιας Επιτροπής δεν εγκρίθηκαν είτε για τυπικούς λόγους είτε κατόπιν ουσιαστικής αξιολόγησης. (…) ».

https://kede.gr/wp-content/uploads/2021/06/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3.pdf

Comments are closed.

%d bloggers like this: