Προστασία μελισσών από  ψεκασμούς: Η ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας  εφιστά την προσοχή στην τήρηση της νομοθεσίας
18 March 2023
Πήρε βαθμό στο Ηράκλειο ο Λεβαδειακός
18 March 2023

Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο η επιδότηση ενοικίου – συγκατοίκησης πληγέντων του "Ιανού"

Ανακούφιση σε συμπολίτες, ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες κατοικιών, που επλήγησαν από τον Ιανό και αναγκάστηκαν να τις εγκαταλείψουν αξιοποιώντας το μέτρο της επιδότησης ενοικίου- συγκατοίκησης, του οποίου κρίθηκαν δικαιούχοι, καθώς δίνεται παράταση στην ισχύ του μέτρου για ένα ακόμα χρόνο.

Ειδικότερα σε Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών  κ. Θεοδ. Σκυλακάκης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωαν. Τσακίρης και ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γ. Καραγιάννης αναφέρεται ότι:

«Παρατείνουμε κατά ένα (1) χρόνο την προβλεπόμενη με την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18145/Α36/22.10.2020 (Β’ 4746, ΑΔΑ: 66ΔΞ465ΧΘΞ-ΛΑΠ) κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους δικαιούχους ιδιοκτήτες ή με δωρεάν παραχώρηση χρήστες κατοικιών που επλήγησαν από:

  1. τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 2. τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στην περίπτωση που ο/η δικαιούχος δεν προβεί σε καμία ενέργεια προκειμένου να του/της χορηγηθεί Στεγαστική Συνδρομή για την αποκατάσταση του πληγέντος κτηρίου του/της, μέχρι τη λήξη των σχετικών τασσομένων προθεσμιών ή στην περίπτωση που προκύπτει ότι δεν δικαιούται Στεγαστική Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.

Τι πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι

Απαιτείται, για κάθε νέο τρίμηνο της παράτασης πλέον των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. 2 του Κεφαλαίου Δ3 και στο Κεφάλαιο Δ4 της υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ- ΚΕ/οικ.18145/Α36/22.10.2020 (Β’ 4746, ΑΔΑ: 66ΔΞ465ΧΘΞ-ΛΑΠ) κοινής υπουργικής απόφασης, η υποβολή:

-Εκκαθαριστικών λογαριασμών ηλεκτροδότησης της πληγείσας κατοικίας (φωτοτυπία και των δύο όψεων του λογαριασμού) ή βεβαίωσης κατανάλωσης ρεύματος από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος της πληγείσας κατοικίας που να περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα του αιτούμενου τριμήνου. Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης όταν η πληγείσα κατοικία, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται.

-Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) των φορολογικών ετών 2020 και 2021 και επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/ της δικαιούχου επιδότησης ενοικίου-συγκατοίκησης.

-Τα έντυπα Ε1, Ε2 (αρχικές δηλώσεις) των φορολογικών ετών 2020 και 2021 και επικαιροποιημένη εκτύπωση του Ε9 του/της φιλοξενούντα/ουσας το/τη δικαιούχο επιδότησης συγκατοίκησης.

Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, δύναται να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.

Οι λόγοι της παράτασης

Η παράταση σύμφωνα με τη ΚΥΑ κρίθηκε επιβεβλημένη για τους εξης λόγους:

-Έχει οριστεί νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων με τις υπ’ αρ. 308006/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/04.10.2022 (Β’ 5269) και 307856/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α321/04.10.2022 (Β’ 5269) για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτίρια που επλήγησαν από :

  1. τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
  2. τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα, που λήγει στις 7.10.2023.

– Καθυστέρησε η έκδοση των Π.Α.Ε.Ε.Κ. λόγω των απαιτούμενων εγκρίσεων από τους συναρμόδιους φορείς.

– Καθυστερεί η έκδοση των Αδειών Επισκευής κτηρίων λόγω των απαιτούμενων εγκρίσεων από τους συναρμόδιους φορείς.

Κωστής Κριτσιάνης

Πηγή: https://www.karditsalive.net/karditsa/topiki-epikerotita/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%BD-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B7-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: