Το Ισλάμ διαιρεί … Πιστοί και «καφίρ»
9 December 2019
Γ. Πατούλης: «Με τους εθελοντές θα μεγαλώσουμε το δίχτυ προστασίας στους πολίτες που έχει ανάγκη»
9 December 2019

ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΑΟΖ και Εξορύξεις υπονομεύουν την Ειρήνη στην περιοχή

Το Πράσινο Κίνημα με μεγάλη ανησυχία παρακολουθεί τις ενέργειες αποσταθεροποίησης που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου οι οποίες αφορούν άμεσα τη χώρα μας.
Τόσο τα διάφορα «παιχνίδια» που γίνονται με τις ΑΟΖ όσο και οι εξορύξεις υδρογονανθράκων δημιουργούν εστίες έντασης που μπορεί να θέσουν υπό αμφισβήτηση το ύψιστο αγαθό της ειρήνης. Παρά το γεγονός ότι γνωρίζουμε πως στη διπλωματία «υπάρχουν πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται» το Πράσινο Κίνημα θέλει να επισημάνει τα εξής:

  1. Η Τουρκία δεν έχει εξασφαλίσει ούτε έναν σύμμαχο σε αυτή την παράνομη οριοθέτηση με την Λιβύη και είναι μεγάλη ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε. Είναι μεγάλη ευκαιρία η ανακήρυξη των ΑΟΖ, και η οριοθέτηση, με όλα τα γειτονικά κράτη: ΚΥΠΡΟΣ, ΑΙΓΥΠΤΟ, ΙΤΑΛΙΑ.
  2. Να ανακοινωθεί ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εξορύξεις υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό χώρο, οι οποίες αφενός θα προκαλέσουν οικολογική, οικονομική και κοινωνική καταστροφή, αφετέρου δεν συνάδουν με τις αποφάσεις της ΕΕ για απανθρακοποιηση της Ευρώπης. Μια τέτοια ανακοίνωση θα αποθαρρύνει όσους απεργάζονται σχέδια αποσταθεροποίησης αφού δεν θα έχουν κίνητρο.
  3. Το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, το Πράσινο Κίνημα, πλήθος οικολογικών οργανώσεων έχουν χαρακτηρίσει ως προστατευόμενες περιοχές Natura εκατοντάδες βραχονησίδες οι οποίες τεκμηριώθηκαν ότι ανήκουν στον ελληνικό και άρα ευρωπαϊκό γεωγραφικό χώρο. Οι περιοχές αυτές δίνουν μια αδιαμφισβήτητη δυνατότητα για τη χάραξη ΑΟΖ. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε έργα αποκατάστασης και ανάδειξης αυτών των προστατευόμενων περιοχών Natura με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.
    Το Πράσινο Κίνημα προτείνει αυτά τα τρία σημεία με μοναδικό στόχο να ενισχυθεί ο πυλώνας σταθερότητας της ευρύτερης περιοχής όπου η χώρα μας είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και φυσικά για να αντιμετωπιστεί η οποία προσπάθεια υπονόμευσης της ειρήνης, του ύψιστου αγαθού των πολιτών.

Οφείλουμε επίσης να επισημάνουμε τα εξής:

Η Συνθήκη του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) αναφέρει: ΤΜΗΜΑ V ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ Άρθρο 55 Ειδικό νομικό καθεστώς της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης

«Ως αποκλειστική οικονομική ζώνη ορίζεται η πέραν και παρακείμενη της χωρικής θάλασσας περιοχή, η υπαγόμενη στο ειδικό νομικό καθεστώς που καθιερώνεται στο παρόν μέρος, δυνάμει του οποίου τα δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες του παράκτιου κράτους και τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των άλλων κρατών διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της». παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 56 Δικαιώματα, δικαιοδοσίες και υποχρεώσεις του παράκτιου κράτους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη

«Στην αποκλειστική οικονομική ζώνη το παράκτιο κράτος έχει:

α) κυριαρχικά δικαιώματα που αποσκοπούν στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζωντανών ή μη, των υπερκειμένων του βυθού της θάλασσας υδάτων, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους αυτού, ως επίσης και με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους.

β) δικαιοδοσία, όπως προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας σύμβασης, σχετικά με: i) την εγκατάσταση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών, ii) τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα, iii) την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος γ) άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προβλέπονται από την παρούσα σύμβαση.»
Το Άρθρο 121 της UNCLOS είναι το άρθρο που αντιδρά η Τουρκία αναφέρει τα εξής :

Άρθρο 121 Καθεστώς των νήσων

«Νήσος είναι μια φυσικά διαμορφωμένη περιοχή ξηράς που περιβρέχεται από ύδατα και βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια των υδάτων κατά τη μέγιστη πλημμυρίδα. Εκτός όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3, η χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα μιας νήσου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης που εφαρμόζονται στις άλλες ηπειρωτικές περιοχές.»

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ μας με την εξής επίσημη δήλωση:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πλήρη αλληλεγγύη με την Ελλάδα και την Κύπρο όσον αφορά τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του Αιγαίου. Η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών της ΕΕ».

Comments are closed.

%d bloggers like this: