Από έλλειψη οξυγόνου τα νεκρά ψάρια στον ποταμό Καλέντζη
7 Ιουλίου 2021
Έργα οδικής ασφάλειας 4 εκ. ευρώ σε περιοχές της Ελασσόνας
7 Ιουλίου 2021

Σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για τη λογοδοσία στο Δημόσιο και την κινητικότητα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου.

Σε ότι αφορά στις αλλαγές στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που περιλαμβάνονται στο Μέρος Γ΄ του νομοσχεδίου, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση ρυθμίζονται τα ακόλουθα ζητήματα:

– οι παρεκκλίσεις από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016), οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα νομοθετήματα,

– η χορήγηση ηθικής αμοιβής του προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ. του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.,

– η χορήγηση δικαιώματος υπογραφής ή συνυπογραφής εγγράφων προσωπικού ειδικότητας κτηνιάτρου του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α.,

– ο καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου επί των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου και

– ο διορισμός συγγενούς αποβιωσάντων στο Δημόσιο ένεκα και κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων

Οι αλλαγές αυτές, σύμφωνα με την Έκθεση, καθίστανται αναγκαίες για την αντιμετώπιση των εξής προβλημάτων:

– να παύσει να υφίσταται η πολυδιάσπαση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016),

– να αντιμετωπίζονται ισότιμα οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δημοσίου με τους μονίμους υπαλλήλους ως προς το ζήτημα της χορήγησης ηθικής αμοιβής,

– να επιλυθούν γραφειοκρατικά ζητήματα και να βελτιωθεί η παροχή υπηρεσιών του Δημοσίου και των ΟΤΑ μέσω της χορήγησης δικαιώματος υπογραφής ή συνυπογραφής στους κτηνιάτρους,

– να αρθούν τυχόν αμφιβολίες ως προς το εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο επί των συμβάσεων ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου και

– να παύσουν να στερούνται του ευεργετικού δικαιώματος διορισμού στο Δημόσιο συγγενείς αποβιωσάντων που απώλεσε σε σύντομο χρόνο το πρόσωπο που έκανε χρήση του εν λόγω δικαιώματος και πιο συγκεκριμένα, προ της συμπλήρωσης του χρόνου μονιμοποίησής του.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Comments are closed.

Αρέσει σε %d bloggers: