Την άμεση διακοπή των εργασιών κατασκευής αιολικών πάρκων στο Νυμφαίο ζητούν περιβαλλοντικές οργανώσεις
24 May 2021
Αντηλιακό λάδι για τα μαλλιά και αντηλιακό καρύδας
24 May 2021

Τρίκαλα: Το φθινόπωρο ο ανάδοχος για την μονάδα απορριμμάτων

Στην εξέταση των αλλεπάλληλων ενστάσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων εταιρειών αλλά και στην αλλαγή του νόμου περί συμμετοχής στους δημόσιους διαγωνισμούς, βρίσκεται η επιλογή του αναδόχου για το έργο της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων.

Η ανάδειξη του νικητή έχει ακόμα αρκετό δρόμο καθώς κάποιες εταιρείες που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισμό για ελλείψεις δικαιολογητικών, ενδέχεται να μπορούν να συμμετάσχουν κάνοντας χρήση του νέου νόμου που τέθηκε σε εφαρμογή και επιτρέπει την εκ των υστέρων τακτοποίηση κάποιων επουσιωδών ελλείψεων.

Επίσης εντός του καλοκαιριού αναμένεται και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τούτων δοθέντων ο εργολάβος που θα κατασκευάσει τη νέα μονάδα δεν πρόκειται να γίνει γνωστός πριν το φθινόπωρο.

Το έργο, προϋπολογισμού της τάξεως των 33 εκατ. ευρώ, θα εξυπηρετεί τους Νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, διαθέτοντας ετήσια δυναμικότητα 59.205 τόνων. Η εγκατάσταση της ΜΕΑ συνδέεται με τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ Τρικάλων και είναι συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεμμάτων.

Από τη συνολική ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων, αντιστοιχούν 45.453 τόνοι σε Αστικά Σύμμεικτα Απόβλητα, 9.626 τόνοι σε προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα προερχόμενα από διαλογή στην πηγή και 4.126 τόνοι πράσινα ή και κλαδέματα. Για το έργο προβλέπεται εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, κανονική διετή λειτουργία με δικαίωμα προαίρεσης δύο ακόμη ετών, ενώ το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο δεν ξεπερνάει τα 45 ευρώ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, είναι 48 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης από τους οποίους οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και στην προμήθεια του εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 24 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Συνοχής, αλλά και από ίδιος πόρους της εταιρείας Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Θεσσαλίας. Το κατασκευαστικό κόστος της μονάδας τοποθετείται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται σε περίπου 8 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης).

Το έργο θα διαθέτει μονάδες υποδοχής, μηχανικής διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτησης από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών, μηχανικής επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α., αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, μετακομποστοποίησης και ωρίμανσης του χωνεμένου υλικού από προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και βιοαερίου.

Θα επιτρέπει την παραγωγή κομπόστ, ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου και ανακυκλώσιμων υλικών.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: