Συναντήσεις της Euroins Ελλάδος με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και την Τράπεζα της Ελλάδος
22 March 2023
Εργασίες εξωραϊσμού του προαυλίου και κατασκευής νέων τουαλετών στον Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης (+Φωτο)
23 March 2023

Χαμηλή απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων από το επιχειρείν

Ανάγκη ευαισθητοποίησης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ερευνητικών κέντρων για μεγαλύτερη συμμετοχή σε απευθείας χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώνει έρευνα του ΙΟΒΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη για την πορεία υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2014-2020, την οποία εκπόνησαν η ΕΥ Ελλάδος και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), κατά το 2014-2020 η χρηματοδότηση ελληνικών φορέων από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας έφτασε το 1,7 δισ. ευρώ. Συμμετείχαν 665 εγχώριες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έλαβαν το 29,9% του συνόλου χρηματοδότησης -ποσοστό αισθητά χαμηλότερο από τη συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις συνολικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα (40,2% το 2020 σε όρους εκτέλεσης).

Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρθηκε, υποδηλώνει ότι οι ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είχαν εξετάσει και αξιοποιήσει επαρκώς το πρόγραμμα ως εργαλείο χρηματοδότησης, σε αντίθεση με τα δημόσια ερευνητικά ιδρύματα.

Καταγράφεται επίσης σημαντική συγκέντρωση της χρηματοδότησης (76,5%) στην Αττική.

Αντίστοιχα, από το πρόγραμμα «LIFE» η Ελλάδα άντλησε 44,6 εκατ. ευρώ άμεσης χρηματοδότησης για έργα σε θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Το 27,2% των χρηματοδοτούμενων φορέων ήταν ιδιωτικές επιχειρήσεις, με το 61,8% του συνόλου των χρηματοδοτούμενων φορέων να βρίσκεται στην Αττική.

Τέλος, μέσω του προγράμματος «Erasmus+» ελληνικοί φορείς συντόνισαν 188 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 42,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις το 14,7% συντονίστηκε από εγχώριες επιχειρήσεις.

Μάλιστα, η EY και το ΙΟΒΕ παρουσίασαν και μια σειρά προτάσεων για τον σκοπό αυτό, οι οποίες συνοψίζονται σε:

1. Ενίσχυση του ρόλου των Εθνικών Σημείων Επαφής των προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης, για την αποτελεσματικότερη ενημέρωση του ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

2. Στήριξη της δημιουργίας «συστάδων καινοτομίας» -εντός και εκτός Ελλάδας- για την κοινή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα.

3. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή/και εκπαίδευσης, με την υποστήριξη της Πολιτείας, κατά τα πρότυπα άλλων χωρών, από εξειδικευμένους επαγγελματίες, για την προετοιμασία προτάσεων στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης.

4. Ενημέρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τον συνδυασμό πηγών άμεσης και έμμεσης χρηματοδότησης.

5. Δημιουργία κουλτούρας στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά την άμεση χρηματοδότηση από την Ε.Ε., με σκοπό την προετοιμασία τους για μελλοντικά σενάρια, στα οποία η έμμεση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα είναι στοχευμένη σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες ή θα υπάρχει χρηματοδότηση ειδικού σκοπού (π.χ. COVID-19).

Όπως διευκρινίσθηκε, η μελέτη, η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ε.Ε., επικεντρώνεται σε τρία βασικά προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, 2014-2020: τα προγράμματα «Ορίζοντας 2020», «LIFE» και «Erasmus+», τα οποία παρείχαν σημαντικούς πόρους για περιοχές αυξημένης σημασίας, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η καινοτομία, η ενεργειακή μετάβαση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Αναλυτικότερα, με βάση τα ευρήματα η Ελλάδα κατατάσσεται αρκετά υψηλά στην αξιοποίηση των πόρων από τα προγράμματα άμεσης χρηματοδότησης, με βάση το ύψος χρηματοδότησης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδημα κάθε χώρας της Ε.Ε. (5η, 8η και 16η θέση, αντίστοιχα, ανά πρόγραμμα). Ωστόσο, το μερίδιο αξιοποίησης των πόρων από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι σχετικά χαμηλό στην Ελλάδα, ενώ παρατηρείται και υψηλή συγκέντρωση των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής.

Τα ευρήματα της μελέτης παρουσιάστηκαν από τους Γιώργο Παπαδημητρίου, διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥ Ελλάδος, Νίκο Βέττα, γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ και καθηγητή Οικονομικών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βασίλη Τσιάμη, associate partner, Τμήμα Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, και Svetoslav Danchev, υπεύθυνου Τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής του ΙΟΒΕ. Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχε ο Ιάκωβος Γιακουμής, ιδρυτής και CEO της Monolithos Catalysts & Recycling Ltd., εταιρείας που εξετάστηκε ως case study αξιοποίησης κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Comments are closed.