Δ Βερβεσός για δήλωση Κατρούγκαλου: Μείζον ζήτημα, το οποίο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε
18 May 2023
Εθνική Ασφαλιστική: Στηρίζει με συνέπεια τον φιλανθρωπικό αγώνα No Finish Line Athens
18 May 2023

Attica Group: Νέα σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου

Άλλη μία μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου επί μετοχών της ανακοίνωσε η «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εκδότρια), σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη γνωστοποίηση που έλαβε η εκδότρια από την «Πειραιώς Financial Holdings A.E.», στις 12/5/2023 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση προς τη «STRIX HOLDINGS L.P.»:

α) 22.241.173 μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10,3061% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας, άμεσης κυριότητας της «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και

β) του συνόλου των μετοχών της κατά 100% θυγατρικής της «MIG SHIPPING S.A.», η οποία κατέχει 149.072.510 μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 69,0771% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας.

Ως εκ τούτου, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», η οποία κατέχει το 87,7948% της «MIG ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και η οποία ελέγχεται από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» κατήλθε του ορίου του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια και πλέον κατέχει 22.699 μετοχές (ποσοστό 0,0105%), ως αποτέλεσμα της πρόσφατης δημόσιας πρότασης της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» προς τους μετόχους της εκδότριας, η περίοδος αποδοχής της οποίας έληξε την 18/4/2023.

Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: