Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη “Η οικογένεια και ο διαβήτης”
14 November 2019
Σπιτικές καραμέλες για το λαιμό
14 November 2019

Δήμος Καρδίτσας : Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή και κάδων κομποστοποίησης

Την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή και 500 οικιακών κάδων κομποστοποίησης δρομολογεί ο Δήμος Καρδίτσας.

Το έργο στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος και ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η οικιακή κομποστοποίηση που εφαρμόζεται πιλοτικά τα τελευταία χρόνια.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει συνολικό προϋπολογισμό 111.600 ευρώ, ο οποίος επιμερίζεται σε 74.400 ευρώ για το θρυμματιστή
κλαδιών- ξύλου και 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης συνοδευόμενους από ειδικά μεταλλικά εργαλεία μεγάλου μήκους για εύκολη ανάδευση και αερισμό και σταθεροποιητή ph.

Κλαδοτεμαχιστής
Ο σκοπός της προμήθειας μηχανήματος θρυμματισμού είναι η βελτίωση της διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος σε κοινόχρηστους χώρους
περιλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από αποκομιδή καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού (θρύμμα ξύλου) για την παραγωγή mulch, compost ή μελλοντικά για την πιθανή υποκατάσταση στερεών ορυκτών καυσίμων για τις ανάγκες
θέρμανσης δημοτικών κτιρίων.

Κάδοι κομποστοποίησης
Κύριος στόχος της οικιακής κομποστοποίησης είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των οικιακών βιοαποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.

Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό, εθνικό (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), αλλά και τοπικό επίπεδο (εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων.

Comments are closed.

%d bloggers like this: