Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη “Η οικογένεια και ο διαβήτης”
14 November 2019
Σπιτικές καραμέλες για το λαιμό
14 November 2019

Δήμος Καρδίτσας : Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή και κάδων κομποστοποίησης

Την προμήθεια ενός κλαδοτεμαχιστή και 500 οικιακών κάδων κομποστοποίησης δρομολογεί ο Δήμος Καρδίτσας.

Το έργο στοχεύει στην καλύτερη διαχείριση των προϊόντων κλαδέματος και ταυτόχρονα σε μια προσπάθεια να επεκταθεί η οικιακή κομποστοποίηση που εφαρμόζεται πιλοτικά τα τελευταία χρόνια.

Το έργο, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, έχει συνολικό προϋπολογισμό 111.600 ευρώ, ο οποίος επιμερίζεται σε 74.400 ευρώ για το θρυμματιστή
κλαδιών- ξύλου και 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης συνοδευόμενους από ειδικά μεταλλικά εργαλεία μεγάλου μήκους για εύκολη ανάδευση και αερισμό και σταθεροποιητή ph.

Κλαδοτεμαχιστής
Ο σκοπός της προμήθειας μηχανήματος θρυμματισμού είναι η βελτίωση της διαχείρισης των προϊόντων κλαδέματος σε κοινόχρηστους χώρους
περιλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από αποκομιδή καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης του παραγόμενου υλικού (θρύμμα ξύλου) για την παραγωγή mulch, compost ή μελλοντικά για την πιθανή υποκατάσταση στερεών ορυκτών καυσίμων για τις ανάγκες
θέρμανσης δημοτικών κτιρίων.

Κάδοι κομποστοποίησης
Κύριος στόχος της οικιακής κομποστοποίησης είναι η ολοκληρωμένη λύση στη διαχείριση των οικιακών βιοαποβλήτων που αποσκοπεί στη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ποιότητας ζωής.

Η διαχείριση αστικών αποβλήτων αποτελεί προτεραιότητα περιβαλλοντικής πολιτικής σε κοινοτικό, εθνικό (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), αλλά και τοπικό επίπεδο (εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης (ΤΣΔ) Αποβλήτων.

Comments are closed.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: